I ЖРЛ Србије - ЈУГ
ТАКМИЧЕЊА РКС ЗАПАДНА СРБИЈА
Документа
Резултати
 
   
Табела
 
ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГЕ СРБИЈЕ - ЈУГ 1
   
Термини
 
РКС ЗС комесар такмичења: Саопштење 01 од 19.09.2022. године
   
Распоред
 
Комисија за такмичење КСС: Пријавни лист за лиценцирање
   
Саопштења
 
УО КСС: Пропозицијe 1ЖРЛ Србије
   
Адресар
       
Пропозиције
 
ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА - ЗАПАД 1
   
II МРЛ - Запад 1
РКС ЗС комесар такмичења: Саопштење 01 од 19.09.2022. године
   
Резултати
 
РКС ЗС комесар такмичења: Распоред такмичења 2022/2023
   
Табела
 
Комисија за такмичење КСС: Пријавни лист за лиценцирање
   
Термини
 
УО КСС: Пропозиција 2МРЛ Србије
   
Распоред
 
   
Саопштења
 
ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
   
Адресар
 
Квалификације за Јединствену јуниорску и кадетску лигу Србије
   
Пропозиције
 
РКС ЗС комесар такмичења: Саопштење 04 од 25.09.2022. године
   
МК такмичења
   
ЈЈКЛС
 
Квелификације за попуну МК квалитетних лига РКС: јуниори, кадети и пионири
   
Квалитетна
 
РКС ЗС комесар такмичења: Саопштење 01 од 19.09.2022. године
   
Регионална
 
УО КСС: Пропозиције МК такмичења
   
         
 
А К Т У Е Л Н О С Т И
 
 

27.09.2022. године - УПРАВНИ ОДБОР КСС

 
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
   
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
 

Подсећамо вас на Одлуку КСС од 12.04.2022. године, а која се односи на нов начин предаје документације за прелазне рокове.

"Клубови су ОБАВЕЗНИ да документацију СКЕНИРАЈУ (програми за Android/iOS - docscan, camscanner...) и тако скенирану документацију достављају обавезно E-mailom регионалним канцеларијама."

Упутство канцеларије РКС Западна Србија

Документација за једног играча/играчицу треба да буде комплетно попуњена, скенирана у једном PDF документу који треба именовати на следећи начин: "Име_Презиме_ЈМБГ_ЕБР", где је:

- Име - име играча/играчице

- Презиме - презиме играча/играчице

- ЈМБГ - Јединствени матични број грађанина (играча/играчице)

- ЕБР - Евиденциони број играча/играчице

Редослед докумената у скенираном документу треба да буде следећи:

- Страна 1. - Приступница / Двојна регистрација

- Страна 2. - Копија ПАСОША или други доказ о држављанству играча/играчице

- Стране 3, 4, 5, 6... - Копија Уговора, Раскид Уговора, Остала документа по члану 57. итд.

Скенирани документ се доставља на нови E-mail који је отворен посебно за прелазне рокове: prelasci.rkszs@gmail.com

Документација која није пристигла на овај начин, или која није комплетна, неће бити разматрана.

 
__________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
 
 
Copyright © 2022 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB