OBAVEŠTENJE KOMISIJE ZA TAKMIČENJE KSSSvi igraci i klubovi od danas su u obavezi da prilikom registracije koriste novi obrazac Pristupnice, što je u skladu sa Zakonom o sportu clan 5.stav 2.

 

Igraci rodeni van teritorije Republike Srbije i strani državljani  koji NIKADA nisu bili registrovani za klub, u bilo kom stranom Savezu i po prvi put se registruju za klub u Srbiji, PORED PRISTUPNICE, dužni su da popune i potpišu i Player Self-Declaration 2, koja je na FIBA obrascu, a sa prevodom, jer je to izjava Igraca da nikada nije bio registrovan u skladu sa FIBA Propisima, Knjiga 3, koji su na snazi od 5.jula 2017.godine.

 

Komisija za takmicenje zadržava prvo da u postupku registracije igraca  zatraži I druga dokumenta pored navedenih u clanu 37.Registracionog pravilnika KSS. 
 
Copyright © 2018 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB