'
Rezultati
RKS ZAPADNA SRBIJA
Normativna akta
Tabela Formulari
Termini Pravila Igre
Raspored
RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 02
Propozicije
Saopštenja
Adresar
RKS ZS Komesar takmičenja: Tabela
KSS
Propozicije RKS ZS Komesar takmičenja: Prijavni list za licenciranje Takmičenja KSS
KSS Takmičarska komisija: Propozicije takmičenja
KSV
Rezultati   KSBG
Tabele
RKS CS
Termini RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 03 RKS IS
Raspored RKS JS
Saopštenja RKS ZS Komesar takmičenja: Tabele RKS Raško Kosovski RKS RK
Adresar
RKS ZS Komesar takmičenja: Prijavni list za licenciranje
Juniorska liga
Propozicije KSS Takmičarska komosija: Propozicije takmičenja Kadetsla liga
Ženska kad. liga
Kvalifikacije JJKL
BAZA IGRAČA
Međuregionalna Regionalna MK liga RKS Zapadna Srbija    
Kvalitetna liga
RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 03 - Rezultati utakmica
   
Regionalna liga RKS ZS Komesar takmičenje: Raspored takmičenja: JUNIORI, KADETI, PIONIRI i MLAĐI PIONIRI    
Propozicije RKS ZS Komesar takmičenja: Raspored takmičenja: KADETKINJE i MLAĐE PIONIRKE  
   
RKS ZS 1 Kvalitetna MK liga    
RKS ZS 2 RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 02 od 17.10.2019.g. Kvalitetna liga juniorke i pionirke    
Devojčice
RKS ZS komesar takmičenja: Raspored takmičenja
   
         
    Jedinstvena juniorska i kadetska muška liga i Kadetska ženska liga Srbije    
    RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 03 od 07.10.2019. godine    
    KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje MK Juniorske lige Srbije - IZMENJENO    
    KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje MK Kadetske lige Srbije - IZMENJENO    
    KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje MK Ženske kadetske lige Srbije    
         
    Propozicije:    
    - Kvalitetne MK lige KSS (JUNIORI i KADETI)    
    - Kvalitetna ŽENSKA KADETSKA liga Srbije    
    - MK takmičenje    
         
       
    *********************************************************************************    
    Košarkaški Savez Srbije - Komisija za takmičenje NOVI OBRASCI    
    - Dopis    
    - Pristupnica    
    - Pristupnica - Dvojna    
    - Izjava igrača    
    *********************************************************************************    
    _____________________________________________________________________________________________    
    20.10.2019. godine Stručni saradnik za žensku košarku    
    - Prvi regionalni trening za devojčice    
    _____________________________________________________________________________________________    
    11.10.2019. godine Stručni saradnik RKS ZS 2    
    - Prvi kontrolni trening RKS ZS - 2    
    _____________________________________________________________________________________________    
    07.10.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Upravni odbor    
    - Prelazni rok od 72 sata - Končne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    07.10.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Komisija za takmičenje KSS    
    - Uputstvo za vanredni prelazni rok 2019/2020    
    _____________________________________________________________________________________________    
    04.10.2019. godine Stručni saradnik RKS ZS 1    
    - Poziv na kontrolni trening igrača rođenih: 2005, 2006, 2007. i 2008. godine sa RKS ZS 1, RKS CS i RK KS    
    _____________________________________________________________________________________________    
    25.09.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Upravni odbor    
    - Odluka UO: Prelazni rok od 72 sata    
    _____________________________________________________________________________________________    
    20.09.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Registraciona komisija    
    - Prelazni rok septembar 2019. godine, član 57. Konačne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    17.09.2019. godine RKS Zapadna Srbija, komesar MK takmičenja    
    - Saopštenje 01 Juniorske i kadetske muške lige i Kadetske ženske lige Srbije    
    _____________________________________________________________________________________________    
    17.09.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Komisija za takmičenje, Prijavni listovi za licenciranje    
    - Prijavlni list za licenciranje MK mlađi pioniri / minibasket    
    - Prijavlni list za licenciranje MK    
    - Prijavni list za licenciranje MK Juniorske lige Srbije - IZMENJENO    
    - Prijavni list za licenciranje MK Kadetske lige Srbije - IZMENJENO    
    - Prijavni list za licenciranje MK Ženske kadetske lige Srbije    
    - Prijavni list za licenciranje seniori 2MRL    
    - Prijavni list za licenciranje - seniorski    
    _____________________________________________________________________________________________    
    17.09.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Registraciona komisija    
    - Prelazni rok septembar 2019. godine, konačne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    16.09.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Potpredsednik za takmičenje    
    - Odluka o tablama    
    _____________________________________________________________________________________________    
    12.09.2019. godine Košarkaški Savez Srbije - Registraciona komisija    
    - Prelazni rok septembar 2019. godine, član 57. Prvostepene odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
   
PRIPREME ZA SEZONU 2019/2020
   
         
    Početne tabele zimskih seniorskih takmičenja 2019/2020    
    - Početne tabele zimskih seniorskih takmičenja 2019/2020    
         
    Organizacije takmičenja    
    - Organizacija seniorskih takmičenja    
    - Organizacija MK takmičenja    
    - Organizacija kvalifikacija za juiorsk i kadetsku ligu Srbije    
    - Organizacija kvalifikacija za žensku kadetsku ligu Srbije    
    - Organizacija KUP takmičenja    
         
    Ograničenja prava nastupa i licenciranje    
    - Ograničenje prava nastupa i licenciranja    
         
    Kategorije godišta i boja licenci    
    - Kategorije godišta i boja licenci    
         
    Licenciranje    
    - Licenciranje seniorskih ekipa    
    - Licenciranje MK ekipa    
         
    Članarine klubova za sezonu 2019/2020    
    - Članarine klubova za sezonu 2019/2020    
         
    Propozicije takmičenja KSS    
    - Propozicije Druge muške lige Srbije    
    - Propozicije Prve ženske lige Srbije    
    - Propozicije Druge ženske lige Srbije    
    - Propozicije Prve muške regionalne lige    
    - Propozicije Druge muške regionalne lige    
    - Propozicije Prve ženske regionalne lige    
    - Propozicije Juniorske lige Srbije i Kadetske lige Srbije    
    - Propozicije Ženske kadetske lige Srbije    
    - Propozicije MK takmičenja    
    - Propozicije KUP takmičenja    
    _____________________________________________________________________________________________    
    RKS Zapadna Srbija - Komesar takmičenja    
    - Poziv za sastanak klubova Prva ženska regionalna liga Srbije - Jug 1    
    - Poziv za sastanak klubova Druga muška regionalna liga - Zapad 1    
    - Poziv za sastanak klubova MK takmičenje    
    _____________________________________________________________________________________________    
    Košarkaški Savez Srbije - Registraciona komisija    
    - Prelazni rok septembar 2019. godine - Prvostepene odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    Košarkaški Savez Srbije - Registraciona komisija    
    - Prelazni rok septembar 2019. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    Košarkaški Savez Srbije    
    - Obrasci Evidencija potvrde takmičenja    
    _____________________________________________________________________________________________    
    Košarkaški Savez Srbije - Registraciona komisija    
    - Izmene FIBA prelasci - način plaćanja LOC    
         
    _____________________________________________________________________________________________    
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
POSEBNO OBAVEŠTENJE
   
   
Ponovo je aktivna mogućnost provere stasusa igrača i igračica u Bazi KSS-a.
   
         
   
U Bazi se nalaze svi potrebni podaci o igračima koji su Vam potrebni za popunjavanje dokumenata
   
   
za licenciranje, prelazni rok... (EBR, klub u kome se igrač nalazi, gde je igrao poslednju sezonu...)
   
         
   
Za proveru igrača nasigurnije je da imate JMBG igrača/igračice
   
         
   
DOKUMENTA KOJA NISU POPUNJENA NEĆE BITI PRIHVAĆENA I SMATRAĆE SE NEVAŽEĆIM
   
         
   
Link za proveru igrača:
   
       
         
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   
Copyright © 2017 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB